style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-8889961586893247"
data-ad-slot="2465737869">

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafında Tapu Hizmetleri ve Kanuni Dayanağı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafında Tapu Hizmetleri ve Kanuni Dayanağı

Hizmetin Adı Yapılan İşlemler Hukuki Dayanağı

Tapu Kadastro Hizmet Standartları

Tapu Kadastro Hizmet Standartları

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerin standartı ve hizmetin yapılış süreleri

Aplikasyon işlemi

1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2 İŞ GÜNÜ
2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. (En fazla 5 parsel için yapılan talep için bu süre geçerlidir. 5 parselden fazla her 5 parsel için 1 gün eklenir.)
3. Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

Tapu Kaybolursa Ne Yapmalı?

Tapu Kaybolursa Ne Yapmalı?

Tapu Kaybolursa Ne Yapmalı?
Kaybolan tapu senedinin yenisini her yıl belirlenen tapu senedi belgesinin parasını ödeyerek çıkarabilirsiniz.Ev arsa gibi mülklere ait tapunun yenisini çıkarmak mümkün

e-Randevu Tapu Randevu Sistemi

e-Randevu Tapu Randevu Sistemi

e-Randevu Tapu Randevu Sistemi
Tapu randevu sistemi; Tapu Müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden başvuru sırası almak amacıyla oluşturulmuş bir ugulamadır. Sistem başvuru sırası için randevu vermektedir. Bu uygulama ile vatandaş belirlediği tarih ve saatte Tapu Müdürlüğüne giderek işlemini başlatıp, zamandan tasarruf etmiş olacaktır. Randevu alım işlemi sonucunda, işlemin sonuçlandırılacağı zaman konusunda herhangi bir bilgi verilmemektedir.

tıklayınız https://randevu.tkgm.gov.tr/

Kullanıcı Sözleşmesi

Tapu Randevu Sistemi Gelişiyor

Tapu Randevu Sistemi Gelişiyor

Tapu Randevu Sistemi Gelişiyor

Tapu işlemlerinin yapılabilmesi için tapu dairelerinden randevu alınması gerekiyor. Söz konusu tapu randevuları internetten online olarak alınabiliyor. Tapu randevu sistemine "telefon" ile randevu sistemi de ekleniyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak sistem sayesinde tapu işlemleri öncesi telefonla randevu alınması ve böylece, vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Online Tapu Randevusu

Online Tapu Randevusu
Mülk alım satımlarınızı online randevu alarak yapabilirsiniz
Sizlere daha hızlı hizmet sağlayabilmemiz için Online Tapu Randevusu aracımızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki notları gözden geçiriniz.

- Öncelikle tapu başvurunuzu yapın, evraklarınızı tapuya iletin.
- Tapu memuru sizin evraklarınızı kabul edecek ve sizin iletişim bilgilerinizi alacak. Bunun sonrasında size işleminizin kabul edildiğine dair bir SMS gönderilecek.
- Tapu size işleminizin yapılacağı zamanı ve işlem harçlarına ilişkin ikinci bilgilendirme SMS'ini gönderecek.

Yabancıların Tapu İşlemleri

Yabancıların Tapu İşlemleri

Yabancıların Tapu İşlemleri

Yabancıların taşınmaz ediniminde ne gibi sınırlamalar vardır?

2644 Sayılı Tapu Kanunun 35. maddesi gereği yabancı gerçek kişilerin edinimleri ancak kanuni sınırlamalar dâhilinde mümkündür.
2565 Sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereği askeri yasak bölgelerde yabancıların taşınmaz edinimi mümkün bulunmamaktadır.
Yabancı uyruklu gerçek bir kişi ülke çapında en fazla 30 hektara kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir. Bakanlar kurulu bu miktarı iki katına arttırmaya yetkilidir.

Tapu Müdürlüklerine Başvuru Şekli

Tapu Müdürlüklerine Başvuru Şekli

Tapu Müdürlüklerine Başvuru Şekli :
Tapu Müdürlüklerine farklı şekillerde başvurulabilinir.
Başvuru ve başvuruda izlenen yöntem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan 2014/1 sayılı genelgede belirlenmiştir.
1- Taşınmaz Maliki veya Temsilcisinin Müracaatı
Tapu Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyen taşınmaz maliki veya yetkili
temsilcisi işlem için gerekli evrakı hazırlayarak müdürlüklerimizde mevcut olan
sıramatik cihazlarından sıra numarası alırlar. Sıramatik sistemi bulunmayan

Tapu İşlemleri İçin Bulunması gereken belgeler

Tapu İşlemleri İçin Bulunması gereken belgeler

Tapu İşlemleri İçin Bulunması gereken belgeler
A- Kimlik belgesi:
Tapu Sicil Tüzüğüne göre tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak
kullanılabilecek olan belgeler;
Fotoğraflı TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
Pasaport (Yabancı uyruklular için),
Avukat kimliği,
4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından
Çıkma Belgesi (pembe kart/mavi kart) ile birlikte uyruğuna geçtiği ülke
makamlarınca verilmiş kimlik belgesi,
ü Bu belgeler dışında başka bir belgenin(pasaport, sürücü belgesi, memur

MEGSİS ile internetten tapu sorgulama yapılabilmektedir

MEGSİS ile internetten tapu sorgulama yapılabilmektedir

Alacağınız bir yer arsa olsun ev olsun tapu bilgileri hakkında merak ettiğinin herşeyi internetten tepu kadastro genel müdürlüğünün MEGSİS Sistemi üzerinden yapabilirsiniz
MEGSİS ile internetten tapu sorgulama http://www.tkgm.gov.tr/node/1760

MEGSİS ile internetten tapu sorgulama

HGS